برای بار صدم

04p.jpg

برای بار صدم ... چشم های من را باش
نگاه می کنم آنجا به دور دست نگاه
نگاه می کنم آنجا که آسمان پيداست
گل مناره ی خورشيد.... آه گنبد ماه!

برای بار صدم اتفاق می افتد
برای بار صدم اشک های خسته ی من
چه دور می شوم از تو ! خدا نگهدارت
چه ساده می رود اما دل شکسته ی من

... نگاه می کنم آنجا که آسمان پيداست
به دور دست ... به يک نقطه ی معين و...
برای بار صدم باز چشم می دوزم
به اتفاق
خداحافظی
خدا من
و...

/ 9 نظر / 8 بازدید
ايوب

سلام . چيه غمگين به نظر ميرسی . خودت که بهم اميد ميدادی خيلی نا اميد به نظر ميرسی . بذار برات بگم ...... برای بار صدم ؛ کسی هست که دلش فقط به اميد لبخند تو ميتپد .به قول خودت صيور باش و منتظر

nirvana

قشنگ بود خانومی! تاپ تاپ تاپ ... دارم ميام!

nasrin

سلام بر زينب بانو ! فکر ما رو هم بکن که نميتونيم شعرايی مثل شعرای تو بگيم خانومی !!!!!! خيلی زيبا بود .(چه ساده می رود اما دل شکسته ی من !) تا بعد !

مهدی

نگاه کن غم درون ديده ام چگونه آب می شود. نگاه کن... / ياد اين شعره افتادم از فروغ :)

sh.pegah

برای عرض سلام خدمت رسيدم شعرت ميخکوبم کرد . هميشه سبز باشی .قربانت شين.

nirvana

زی زی بلائئامم مکگ تاابيی ئممگ بطسام انمکئتاکگ ياتالتئئومک. فهميدی!؟