دلتنگی

دلتنگی

مثل ماده ببری که توله های مرده زاییده

در من

به درد

به خشم

به اندوه

می نالد

کوه می نالد

شبم

سایه ی مردی است

که بر خاکسر سنگچینی خاموش

به انگشت اشاره

نامی را

هاشور می زند

///

/ 0 نظر / 47 بازدید