قالوا لا!


god.jpgيك شب گرم و تير و تيره مرا يک نفر ديده بود مستامست
که به سوی خودم روانه شد و رفت توی اتاق و در را بست

زير لب چند آيه «حافظ» خواند و خودش را دو باره پيدا کرد
گيج يک روز خواب و بيداری به خداوند تکيه داد و نشست

به خداوند تکيه داد و گريست به خداوند تکيه داد و نوشت:
ای حضور هميشه در آغوش! ای خيال هميشه دور از دست!

XXX
«من» پر از فکر و خواب و بيداری در تب لحظه های تيره و تار
داشت در هيچ و پوچ گم می شد که خداوند گفت يادت هست؟

روز قول و قرار ما و شما که پر از شعر های رقصان بود
تو دلت را به من سپردی و بس ساعت هفت و نيم صبح الست!

«من» کمی فکر کرد ... خوابش برد !
لا لالا لا لالا لالا لا لا....

/ 44 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ابراهیم اسماعیلی

شاید وقتی دیگر.

maryam

ای ول . بابا تا ۴۰ تا نشه پيغمبر نشی نميای آپ ديت کنی ... ؟! ما که گفتيم خدايی پائينتر نيا که بهت نمياد ... اصلا خودم ۴۰ تاش می کنم . خوبه ؟

maryam

اين هم چهلمی . فدای تو . حالا ديگه بالغ شدی ... بنويس ديگه فرشته کوچولوی نازنين . در ضمن . زبونم لال نيای واسم کامنت بذاری که چپ می شم ... گفته باشم !

rose_zard

................................

ه.فرهادی

غزل زيبايی بود به اميد ديدار.